Ulice w Książniczkach


Rozpoczęła się wysyłka zawiadomień o zmianie numeracji budynków do mieszkańców Książniczek.

Na podstawie tego zawiadomienia mogą Państwo dokonywać zmiany danych adresowych (w bankach, CEIDG, prawo jazdy). Prosimy też o zmianę tabliczki na nieruchomościach na aktualne.

Tabliczki można zakupić we własnym zakresie (zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej) lub zamówić u sołtysa wsi. Zamawiane wspólnie tabliczki są wykonane z blachy aluminiowej z naklejoną folią odblaskową (technologia znaków drogowych). Małe tabliczki (na ogrodzenie) kosztują 37 zł, duże (na budynki) – 50 zł.