Relacja z włączenia jednostki OSP Więcławice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości włączenia jednostki OSP Więcławice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która odbyła się 24 września 2016 r. w Więcławicach Starych.


Skrót w postaci krótkiego filmu z przebiegu uroczystości zawierający fragmenty wywiadów można obejrzec klikając w zdjęcie.

Kliknij zdjęcie


Można zobaczyć także pełną relację z uroczystości (zawierającą całość wywiadów). Dłuższa wersja dostępna jest po kliknięciu poniższego zdjęcia.

Kliknij zdjęcie


Gratulujemy sukcesów naszym Strażakom!