Ciasteczka Teresy jako produkt lokalny z Małopolski

Szanowni Państwo,

Trwa rekrutacja do projektu „Ciasteczka Teresy jako produkt lokalny z Małopolski”, do udziału w którym serdecznie zapraszamy panie z powiatów krakowskiego, nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.
Celem projektu jest aktywizacja kobiet mających status rolnika-domownika poprzez zaangażowanie się w rozwój nowego produktu certyfikowanego w systemie Produkt Lokalny z Małopolski (PLM). Projekt umożliwi uczestniczkom założenie wspólnej działalności gospodarczej podnosząc ich status społeczny i ekonomiczny, a także samoocenę.
„Ciasteczka Teresy” to bezglutenowy produkt, bazujący na lokalnych surowcach. Sprzedawany będzie w punktach dystrybucji prowadzonych przez partnerów projektu.
W ramach projektu oferujemy:

  • udział w bezpłatnych warsztatach
  • nabycie umiejętności pod kierunkiem Teresy Rask, liderki społecznej, ekspertki w dziedzinie zdrowego żywienia
  • elastyczną pracę i bezpłatne surowce w ramach projektu
  • możliwość zarobkowania
  • zwrot kosztów przejazdu na spotkanie organizacyjne

Koordynatorka projektu
Justyna Ożóg
tel. 605-574-235  mail: jozog@kolping.pl      

Więcej

informacji na naszej stronie internetowej i

profilu:


www.ciasteczkateresy.pl

facebook.com/CiasteczkaTeresy