Start Programu Rodzina 500 plus już w tym tygodniu

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że zaledwie 2 dni dzielą nas od wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), i tym samym uruchomienia programu „Rodzina 500 plus”, przypominamy w punktach najważniejsze informacje.

 • realizacją zadania związanego z przyznawaniem prawa do świadczenia wychowawczego na terenie naszej gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach
 • wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać w 3 miejscach znajdujących się na terenie budynku Urzędu Gminy Michałowice, oznaczonych napisem: „Tu przyjmujemy wnioski 500 plus”:
  • pokój nr 11 na I piętrze
  • Dziennik Podawczy na parterze
  • miejsce w korytarzu naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego, pomiędzy pokojami 2 i 3 na parterze
 • wnioski będzie można składać osobiście lub drogą elektroniczną:
  • na adres skrzynki ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach (konieczność posiadania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP),
  • za pomocą ogólnokrajowego portalu informacyjno-usługowego Emp@tia:https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna
  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • za pomocą banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną, które przygotowane są go realizacji tego zadania
 • świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia – bez konieczności spełniania wymogu kryterium dochodowego (i dokumentowania dochodu)
 • jeżeli chcemy otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze i jedyne dziecko, musimy udokumentować, że spełniamy warunek kryterium dochodowego 800 zł na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeżeli w naszej rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
 • miesięcznie na każde dziecko przysługiwać będzie 500 zł.
 • jeżeli złożymy wnioski o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie) – prawo do ww. świadczenia będzie przysługiwać nam od 1 kwietnia br., jeżeli natomiast złożymy wniosek np. 2 lipca lub 10 października – świadczenie wychowawcze na dzieci będzie nam przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka.
 • jednostki, które zajmować się będą realizacją zadania, w tym nasz Ośrodek, na pełne załatwienie spraw, wszczętych na skutek wniosków złożonych w okresie 1 kwietnia – 1 lipca 2016 r. (w tym wypłatę świadczeń) mają ustawowy czas do 1 października 2016 r. włącznie.

http://gops.michalowice.malopolska.pl/

http://www.zus.pl/Default.asp?id=6216&p=1#p6232

Zapewniamy, iż będziemy dokładać wszelkich starań aby wnioski (kompletne) rozpatrywać na bieżąco i wypłacać Państwu przyznane decyzją świadczenia – jeszcze przed ww. ustawowym terminem.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie potrzebne informacje w przedmiocie programu „Rodzina 500 plus” znajdziecie Państwo na stronie naszego Ośrodka:

http://gops.michalowice.malopolska.pl/

oraz pod numerami telefonów: 12-388-57-40 lub 12-388-50-03 wew. 45 oraz kom. 500 490 725