Dofinansowanie do przydomowych biologicznych oczyszczalni

Na ostatniej Sesji Rady Gminy, została podjęta uchwała nr XX/122/2016 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Michałowice. Uchwała po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego weszła w życie z dniem 19 maja 2016r. 


Dostępne wnioski TUTAJ