Aktualizacja harmonogramu dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Aktualizacja informacji o lokalizacji punktów wraz z harmonogramem dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.


Informacja TUTAJ