Czasowe zamknięcie mostu nad rzeką Dłubnią w Batowicach

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, iż od godziny 16:00 - 24 czerwca 2016 roku do godziny 24:00 - 28 czerwca most na rzece Dłubni w miejscowości Batowice będzie zamknięty (koło Ośrodka Zdrowia w Batowicach). Przez most możliwy będzie jedynie ruch pieszych. Zamkniecie mostu wynika z konieczności jego pilnego remontu. Ruch pojazdów kierowany będzie na trasy zastępcze. W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem komunikacji zastępczej dla istniejących linii MPK.


Więcej informacji: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego – tel.: 12 637-18-11 oraz www.zdpk.krakow.pl