Badania ankietowe - struktura gospodarstw rolnych

W związku z pismem Urzędu Statystycznego w Krakowie, znak: KRK-WO.5073.1.2016.30 z dnia 15 czerwca 2016 informuje, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych z obszaru województwa małopolskiego zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). 


Badanie będzie realizowane przy pomocy ankieterów statystycznych posiadających legitymację służbową, upoważnienie do prowadzenia badań oraz wyposażonych w tablet. 


Tożsamość osób przeprowadzających ankiety można potwierdzić pod numerem 22 279 99 99 w godz. 8.00-20.00.