21°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Jednostki organizacyjne

Gmina Michałowice, jako jednostka samorządu terytorialnego, realizuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne:

w zakresie pomocy społecznej:

w zakresie oświaty:

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i usug komunalnych:

Ponadto, zadania w obszarze upowszechniania kultury i promocji czytelnictwa realizują:

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź