-2°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

24 stycznia 2023

Zmiana nazewnictwa ulic w Zerwanej i części Wilczkowic

W najbliższych dniach rozpocznie się wysyłka zawiadomień do mieszkańców Zerwanej i Wilczkowic (przy drodze krajowej nr 7) o wprowadzeniu nazewnictwa ulic i zmianie numeru porządkowego.  Część zaświadczeń zostanie dostarczona pocztą, część przez pracowników Urzędu Gminy. Po odbiorze zawiadomienia będzie można się już posługiwać nowym adresem.

Wkrótce zostaną zamontowane słupki i tabliczki z nazwami ulic. Wzorem innych miejscowości, sołtys wsi Zerwana – Pani Karolina Boroń (tel. 694 038 489) będzie zbierać zamówienia na tabliczki na domy i ogrodzenia z numerem domu i nazwą miejscowości. Tabliczki będą miały kolor grafitowy (taki wybrali mieszkańcy na Zebraniu Wiejskim) i będą dostępne w dwóch rozmiarach: większa (33x25 cm) za 50 zł oraz mniejsza (25x19 cm) za 40 zł. Zostaną wykonane z blachy i oklejone folią odblaskową.

Z urzędu gminy wyślemy zestawienia zmian numeracji do wszystkich dostawców mediów, KRUS, ZUS, Urząd Skarbowy, Poczta Polska. Nie wszystkie instytucje wprowadzają jednak zmiany na podstawie informacji z urzędu gminy Michałowice. Prosimy o monitorowanie swoich umów, rachunków i korespondencji i ewentualne indywidulne uzgodnienia. Przedsiębiorcy powinni zgłosić zmianę w odpowiednim rejestrze, w którym są zarejestrowani, a wszyscy mieszkańcy w bankach, w których posiadają rachunki.

Od kilku lat nie w dowodach osobistych nie ma już adresu zameldowania. Nie ma także potrzeby wymiany starszych dokumentów.

Zerwana jest ostatnią miejscowością w gminie Michałowice, gdzie nie było wprowadzone nazewnictwo ulic. Cały proces porządkowania adresów rozpoczął się w roku 2005 w Michałowicach. Następnie ulice wprowadzono w Masłomiącej w roku 2007, a potem w Górnej Wsi i Kozierowie (2012). W kolejnych latach, w zasadzie co rok kolejne miejscowości decydowały się na wprowadzenie nazewnictwa ulic. Zerwana zakończyła ten proces, który trwał 18 lat.

Wprowadzenie nazewnictwa ulic znacząco ułatwia odnalezienie adresu przez służby ratownicze, porządkowe czy kurierów. Jest istotnym elementem porządkowania przestrzeni, obok zmian granic miejscowości likwidujących dawne zaszłości i błędy czy uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.