9°C
Jakość powietrza jest średnia.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

20 stycznia 2023

Wyniki Konkursu Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu

Wyniki Otwartego Konkursu Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2023
W związku z ogłoszonym w dniu 22 grudnia 2022 roku Otwartym Konkursem Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2023, do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęło 10 ofert złożonych przez 5 oferentów.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 10/2023 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 stycznia 2023 r. dokonała oceny złożonych ofert, sporządziła protokół z posiedzenia Komisji oraz listę rankingową i przedstawiła Wójtowi Gminy do akceptacji. Na podstawie wyników postępowania konkursowego Wójt Gminy podjął decyzję o wsparciu ww. zadania publicznego następującym podmiotom:
 

  • Ludowy Klub Sportowy Polonia Wilczkowice na zadanie: „Wilczki – Grupa Skrzat i Grupa Żak 2023”- kwotą dotacji 20 000,00 złotych; na zadanie: „Tenis stołowy 2023 Michałowice”- kwotą dotacji 19 000,00 złotych.
  • Ludowy Klub Sportowy Galicja Raciborowice na zadanie: „Akademia Galicji” – kwotą dotacji 85 000,00 złotych.
  • Klub Sportowy Michałowianka na zadanie „Piłka nożna dla wszystkich” – kwotą dotacji 117 000,00 złotych.
  • Krakowska Akademia Taekwon-do na zadanie „Zajęcia rekreacyjno-sportowe Taekwon-do” – kwotą dotacji 5 000,00 zł.
  • Parafialny Klub Sportowy „Jakub” na zadanie: „Zdrowy czas z piłką nożną” – kwotą dotacji 25 000,00 złotych; na zadanie: „Zdrowy czas ze strzelectwem”- kwotą dotacji 25 000,00 złotych; na zadanie „ Zdrowy czas z szermierką”-kwotą dotacji 4 000,00 złotych;

Łączna kwota przyznanej przez Wójta Gminy Michałowice Klubom Sportowym dotacji wynosi 300 000, 00 złotych.

Nie otrzymały dofinansowania projekty LKS Polonia Wilczkowice „Rowerem po Michałowicach. Weekendowy e-sport” oraz PKS Jakub na „Zdrowy czas z piłeczka ping-ponga”.
W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest inna od wnioskowanej, należy zaktualizować kosztorys oraz harmonogram realizacji zadania w celu przygotowania umowy o dofinansowanie. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Michałowice.