14°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

9 maja 2022

Informacja dotycząca wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu

Informacja dotycząca wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Zgodnie z ustawą  z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników  i ich  domowników mającą na celu   zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechniania produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych Rada Gminy Michałowice wyznaczyła  w drodze uchwały na części parkingu przy urzędzie gminy w Michałowicach (dz. nr: 655/2) miejsce do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników.

Miejsce Handlowe będzie udostępnione dla handlujących w piątki  w godz. 8.00 -16.00 oraz w soboty w godz. 8.00 – 15.00

Przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Rada gminy uchwaliła także regulamin określający zasady prowadzenia handlu.

Rezerwacja stanowiska handlowego możliwa jest w każdym tygodniu do środy do godz. 15.00 pod adresem mailowym.: targ@michalowice.malopolska.pl lub telefonicznie pod nr 12 388 76 39.

Uchwała i regulamin dostępne poniżej:
https://bip.malopolska.pl/api/files/2880695
https://bip.malopolska.pl/api/files/2863315