8°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

6 lutego 2023

Zgłoszenia wystawców na "Sobotę od rolnika" w Michałowicach

25 lutego 2023 r.. w godz. 09:00-13:00 na pl. Józefa Piłsudskiego  (przy budynku Biblioteki Publicznej w Michałowicach) odbędzie się pierwsza tegoroczna, organizowana przez Urząd Gminy Michałowice "Sobota od rolnika"

Lokalni  sadownicy, rolnicy, producenci żywności etc. mogą zgłaszać się jako wystawcy. Stanowiska będą dostępne bezpłatnie. Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 17.02.2023 r. do godz. 15:00 na adres: targ@michalowice.malopolska.pl Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jako wystawca jest pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz zaakceptowanie przez wystawcę Regulaminu.

1. Regulamin dla wystawców - pobierz
2. Formularz zgłoszenowy - pobierz