8°C
Jakość powietrza jest średnia.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

8 lutego 2024

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Wójt Gminy Michałowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 8 lutego 2024 roku do dnia 29 lutego 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice https://www.michalowice.malopolska.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem oznaczonych jako działka nr 119/26 poł. w Pielgrzymowicach  i część działki nr 497/13 poł. w Michałowicach, gmina Michałowice.

Wykaz nieruchomości  – do pobrania