6°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

27 marca 2024

Sprawdź, gdzie głosujesz podczas nadchodzących wyborów

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców,  to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych! Co masz zrobić? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Osoby posiadające profil zaufany, mogą sprawdzić informacje o swoim miejscu głosowania (numerze obwodu i adresie siedziby obwodowej komisji wyborczej) na portalu gov.pl  albo w aplikacji mObywatel w usłudze WYBORY  (Dodatkowe informacje o tej funkcji: https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/wybory )
Osoby , które nie posiadają profilu zaufanego mogą to sprawdzić w urzędzie gminy.

W naszej gminie mamy 9 Obwodowych Komisji Wyborczych:

 • nr 1 dla wyborców sołectwa Michałowice I z siedzibą Urząd Gminy Michałowice
 • nr 2 dla wyborców sołectwa Michałowice II i Michałowice III z siedzibą w Szkole Podstawowej w Michałowicach
 • nr 3 dla wyborców Woli Więcławskiej, Wilczkowic, Zerwanej, Kozierowa z siedzibą w Szkole Podstawowej w Michałowicach
 • nr 4 dla wyborców Więcławic Starych, Więcławic Dworskich, Zdzięsławic, Pielgrzymowic z siedzibą w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych
 • nr 5 dla wyborców Raciborowic, Kończyc, Książniczek z siedzibą w Szkole Podstawowej w Raciborowicach
 • nr 6 dla wyborców z miejscowości Masłomiąca, którzy będą głosować w Budynku Sołeckim w Masłomiącej
 • nr 7 dla wyborców z miejscowości Młodziejowice, którzy będą głosować w Kubie Seniora w Młodziejowicach
 • nr 8 dla wyborców z miejscowości Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare i Sieborowice którzy będą głosować w Remizie OSP w Zagórzycach Dworskich
 • nr 9 dla wyborców z miejscowości Górna Wieś, którzy będą głosować w Świetlicy Wiejskiej w Górnej Wsi

Głosowanie w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia jest uzależnione od Twojego miejsca zamieszkania oraz zameldowania.

 • Jeśli masz adres zameldowania (tzw. meldunek), pod którym jednocześnie mieszkasz, nie musisz robić nic dodatkowo. Automatycznie jesteś na liście wyborców właściwej dla Twojego adresu.
 • Jeśli masz adres zameldowania w jednej gminie, ale faktycznie mieszkasz w innej i chcesz w niej zagłosować, najpóźniej do końca tego tygodnia, czyli do 29 marca zgłoś wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na stronie gov.pl lub w urzędzie gminy, w której chcesz głosować. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający fakt stałego zamieszkania pod wskazanym adresem - na przykład w postaci imiennej faktury za media w domu położonym na terenie gminy, pierwszą stronę rozliczenia pit, umowę najmu lub oświadczenie właściciela budynku
 • Jeśli w ogóle nie posiadasz adresu zameldowania, ale mieszkasz w danej gminie, również nie znajdziesz się automatycznie na liście wyborców. Wtedy zgłoś do 29 marca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na stronie gov.pl lub w urzędzie gminy, w której chcesz głosować. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający fakt stałego zamieszkania pod wskazanym adresem - na przykład w postaci imiennej faktury za media w domu położonym na terenie gminy, pierwszą stronę rozliczenia pit, umowę najmu lub oświadczenie właściciela budynku.

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą  do lokalu wyborczego dokumentu ze zdjęciem