25°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

1 lipca 2022

L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Michałowice

L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Michałowice, odbędzie się w dniu: 7 lipca 2022 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego Macieja Podymkiewicza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Michałowice. pobierz
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Michałowicach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Michałowice. -pobierz
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy. -pobierz
7. Dyskusja wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad Rady Gminy Michałowice  dostępna jest pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1262/rada-gminy-michalowice.htm

Poniżej zalecenia do transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy MWC Sp. z o.o, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana.