Zgłoszenia wystawców na
20.01.2018 r. w godz. 09:00-13:00 na pl. Józefa Piłsudskiego  (przy budynku Biblioteki Publicznej w Michałowicach) odbędzie się po raz kolejny, organizowana przez Urząd Gminy Michałowice "Sobota od rolnika"

Lokalni  sadownicy, rolnicy, producenci żywności etc. mogą zgłaszać się jako wystawcy. Stanowiska będą dostępne bezpłatnie.

Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 15.01.2018 r. do godz. 15:00 na adres: targ@michalowice.malopolska.pl

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jako wystawca jest pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz zaakceptowanie przez wystawcę Regulaminu.


REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW_SOBOTA OD ROLNIKA.pdf


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_SOBOTA_OD ROLNIKA.doc