Aktualności

data publikacji 2017-02-27

Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE

Gmina Michałowice w porozumieniu z sąsiednimi gminami: Zielonki, Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz LGD Korona Północnego Krakowa przystępuje do kolejnego etapu prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła w budynkach prywatnych. Gmina Michałowice w porozumieniu z sąsiednimi gminami: Zielonki, Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz LGD Korona Północnego Krak owa przystępuje do kolejnego etapu prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-27

III Nocna Droga Krzyżowa

Bractwo św Jakuba Ap. i Diecezjalne Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych zapraszają na III NOCNĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ SZLAKIEM MAŁOPOLSKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA. Szczegóły na plakacie.

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-23

Wójt Gminy Michałowice ogłoszenia II otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE działając na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 I. Rodzaj zadania Zadanie 3 B Edukacja dzieci i młodzieży – dofinansowanie dodatkowych zajęć, mających na celu rozwój dzieci i dających alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-23

28.02.2017r., - Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o informuje, że w dniu 28 lutego br., (tj. wtorek) w godzinach od 08.00 do 18.00, wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Sieborowice, Pielgrzymowice, Zagórzyce Stare, Zagórzyce Dworskie, część Więcławic Starych, część miejscowości Goszcza i Łuczyce.

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-21

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE ODNOŚNIE PTASIEJ GRYPY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że nakazy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. - w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) - nadal obowiązują w całym kraju. Wzór zgłoszenia - pobierz Ulotka dla hodowców drobiu i innych ptaków - pobierz

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-21

Gazeta Gminy Michałowice nr 1/2017

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Gazety Gminy Michałowice.

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-20

XXXI Sesja Rady Gminy Michałowice

XXXI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 27 lutego 2017r., o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Michałowice. Informacje z bieżącej pracy Wójta. Interpelacje, zapytania Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany...

czytaj więcej...