Aktualności

data publikacji 2018-01-16

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Michałowice w sprawie zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Michałowice

                                                                                                  OBWIESZCZENIE          Wójta Gminy Michałowice             z dnia 15 stycznia 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały nr XL/307/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowice w sprawie zmiany statutów sołectw położonych na...

czytaj więcej...
Sobota od rolnika
data publikacji 2018-01-14

Sobota od rolnika

POZNAJ LOKALNE PRZYSMAKI: - owoce i warzywa od lokalnych rolników i sadowników - miody miejscowych pszczelarzy - słodkie wypieki - domowe przetwory - naturalne kiszonki Już w najbliższą sobotę będziecie mogli zaopatrzyć się na stoiskach: Café UL Gospodarstwo sadownicze Wojciech i Alicja Duk Pasieka Mateusza Batko Gospodarstwo Sadownicze J.B. Kociarz Ażurkowy sernik Małopolskie Centrum Mikroorganizmów Okruchy Pod Poduchy Słodkie Babaeczki Zapraszamy!

czytaj więcej...
data publikacji 2018-01-12

Dofinansowania do wymiany pieców.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mieszkańcy zobowiązani są do końca 2022 roku wymienić kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych na nowoczesne kotły spełniające wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach. W związku z tym Gmina Michałowice prosi wszystkich właścicieli nieruchomości zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-01-11

Nowości w Karcie Dużej Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-01-09

I OTWARTY KONKURS OFERT w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE,  działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałę nr XLI/315/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017 r.  ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. I. Rodzaj zadania  Zadanie 3 C, D - Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (ferie zimowe dla dzieci...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-01-09

I OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2018

Wójt Gminy Michałowice działając na podstawie Uchwały XXV/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012 roku, ogłasza I OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2018 I. Rodzaj zadania Dofinansowaniu podlegają projekty mające na celu: 1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Michałowice, 2) zwiększenie dostępności do działalności sportowej mieszkańcom Gminy Michałowice, 3) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców. II....

czytaj więcej...
Zgłoszenia wystawców na
data publikacji 2018-01-08

Zgłoszenia wystawców na

20.01.2018 r. w godz. 09:00-13:00 na pl. Józefa Piłsudskiego  (przy budynku Biblioteki Publicznej w Michałowicach) odbędzie się po raz kolejny, organizowana przez Urząd Gminy Michałowice "Sobota od rolnika" Lokalni  sadownicy, rolnicy, producenci żywności etc. mogą zgłaszać się jako wystawcy. Stanowiska będą dostępne bezpłatnie. Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 15.01.2018 r. do godz. 15:00 na adres: targ@michalowice.malopolska.pl Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jako wystawca jest pozytywne...

czytaj więcej...