Aktualności

data publikacji 2017-05-26

Wiosenna zbiórka zużytych opon

Urząd Gminy Michałowice informuje, że zbliża się wiosenny termin zbiórki zużytych opon. Mieszkańcy Gminy Michałowice będą mogli się pozbyć starych, zużytych i niepotrzebnych opon. Możliwość bezpłatnego i ekologicznego oddania opon ma związek z dokonywaną w okresie wiosennym ich wymianą.  Zbiórkę zaplanowano na 29 i 30 maja tj. poniedziałek i wtorek. Oddać można wszystkie rodzaje opon (oprócz przemysłowych) z samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów rolniczych, motocykli czy też rowerów. Opony przekazywane do...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-05-24

Wyniki III Otwartego konkursu ofert

Komisja na posiedzeniu w dniu 23 maja r. rozpatrzyła 11 (jedenaście) zgłoszonych ofert, kierując się zapisami art. 11 ust 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239,395 z późn. zm.). Przy ocenie i rozpatrywaniu ofert oceniano: możliwość realizacji zadania przez Oferenta; przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-05-24

Wykaz nieruchomości zabudowanych

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Michałowice oznaczonych numerami: 119/4, 119/5, 119/8, 119/19, 119/20, 119/21, 119/24, 119/26, 119/46, 119/48, 119/50, 119/51 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – działka drogowa 119/3, położonych w miejscowości Pielgrzymowice, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie - pobierz Mapa GEOPORTALU

czytaj więcej...
data publikacji 2017-05-22

XXXIV Sesja Rady Gminy Michałowice

XXXIV Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 29 maja 2017r., o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Michałowice. Informacje z bieżącej pracy Wójta. Interpelacje, zapytania Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok. Podjęcie uchwały w...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-05-16

Przedszkoli „za złotówkę” w tym roku nie będzie…

Niestety, już drugi rok z rzędu nie udaje się w Gminie Michałowice znaleźć przedszkola, które zdecyduje się zrezygnować z pobierania czesnego od rodziców, a dzięki temu otrzyma pełną dotację z budżetu gminy. Mimo szeregu zachęt ze strony Gminy przedszkola nie chcą podjąć się takiego systemu pracy, który umożliwiłby odciążenie rodziców z ponoszonych kosztów. A Gmina nie może żądać od przedszkoli niepublicznych (prywatnych) rezygnacji z czesnego ani jego obniżenia. Nie może...

czytaj więcej...