Aktualności

data publikacji 2017-02-27

Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE


Gmina Michałowice w porozumieniu z sąsiednimi gminami: Zielonki, Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz LGD Korona Północnego Krakowa przystępuje do kolejnego etapu prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła w budynkach prywatnych. Gmina...

czytaj więcej...

data publikacji 2017-02-27

III Nocna Droga Krzyżowa

Bractwo św Jakuba Ap. i Diecezjalne Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych zapraszają na III NOCNĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ SZLAKIEM MAŁOPOLSKIEJ...

czytaj więcej...

data publikacji 2017-02-23

Wójt Gminy Michałowice ogłoszenia II otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE działając na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT O...

czytaj więcej...