Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Położenie
Historia
Herb
Sołectwa
Organizacje pozarządowe
Statystyka
Strategie i programy rozwoju
Mapy i ulice
 
Sprawy budowlane
Sprawy gospodarcze
Podatki
Geodezja
Ochrona środowiska
Inwestycje
Sprawy obywatelskie
Gospodarka przestrzenna
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe| Informacje Praktyczne
 
Szkoły
Centrum Kultury i Promocji
Biblioteki
Gazeta gminy
 
Przetargi
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
Przedsiębiorczość
Szkolenia
 
Ośrodek zdrowia
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności archiwum
 

2015-03-27 | Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Gminy Michałowice

 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Gminy Michałowice.

 

więcej »

 

2015-03-26 | Uroczyste Oratorium Papieskie

 

Centrum Jana Pawła II oraz Sanktuarium Św. Jana Pawła II i Centrum Artystyczne "art-Polonica" zapraszają na uroczyste Oratorium Papieskie pt. "Wielkość w przemijaniu" w dniu 1 kwietnia 2015r.

 

więcej »

 

2015-03-24 | VI Sesja Rady Gminy Michałowice

 

VI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 31 marca 2015 roku o godz. 13.00 - w sali obrad Urzędu Gminy.

 

więcej »

 

2015-03-24 | Zapraszamy na dni otwarte w Strażnicy Kultury - 28 marca!

 

Centrum Integracji Kulturalnej mieszkańców gminy Michałowice,
filia Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach - rozpoczyna swoją działalność w Więcławicach Starych!

 

więcej »

 

2015-03-20 | Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015 w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015 w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 

więcej »

 

2015-02-23 | Płać podatki tam gdzie mieszkasz

 

Akcja „Płać podatki tam gdzie mieszkasz” kolejny raz ma zachęcać mieszkańców naszej gminy do przekazania części swojego podatku PIT na rzecz gminy Michałowice.

 

więcej »

 

2015-03-18 | Bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu i ich rozliczania

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarzadowych i administracji publicznej z terenu Małopolski do udziału w szkoleniu z zakresu: Zasady tworzenia ofert, procedury przeprowadzania konkursu ofert i realizacji zadań publicznych .

 

więcej »

 

2015-03-18 | Oferta pomocowa z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Przedstawiamy Państwu informacje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie o ofercie pomocowej Centrum Wsparcia Rodzin (wsparcie udzielane jest bezpłatnie) oraz informacje dotyczące oferty pomocowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

 

więcej »

 

2015-03-17 | Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Więcławicach i Zagórzycach

 

W dniu 15 marca 2015 roku w Sołectwach: Więcławice i Zagórzyce odbyły się Zebrania Wiejskie na których wybrano Sołtysów i Rady Sołeckie

 

więcej »

 

2015-03-17 | Otwarty Konkurs Projektów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

 

Wójt Gmimy Michałowice ogłasza Otwarty Konkurs Projektów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

 

więcej »

 

2015-03-13 | Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Michałowice

 

Gmina Michałowice przystąpiła do inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w ramach działalności w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska.

 

więcej »

 

2015-03-13 | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD będą odbierane w miesiącu kwietniu przy pierwszym odbiorze odpadów komunalnych. Odpady należy wystawić zgodnie z harmonogramem, bezpośrednio przed posesję do godz. 6:30 rano.

 

więcej »

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl