Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Położenie
Historia
Herb
Sołectwa
Organizacje pozarządowe
Statystyka
Strategie i programy rozwoju
Mapy i ulice
 
Sprawy budowlane
Sprawy gospodarcze
Podatki
Geodezja
Ochrona środowiska
Inwestycje
Sprawy obywatelskie
Gospodarka przestrzenna
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe| Informacje Praktyczne
 
Szkoły
Centrum Kultury i Promocji
Biblioteki
Gazeta gminy
 
Przetargi
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
Przedsiębiorczość
Szkolenia
 
Ośrodek zdrowia
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności archiwum
 

2015-01-30 | Zebrania Wiejskie w Górnej Wsi, Kozierowie i Wilczkowicach

 

Wójt Gminy Michałowice zaprasza mieszkańców Górnej Wsi, Kozierowa i Wilczkowic na Zebrania Wiejskie, na których odbędą się wybory sołtysów.

 

więcej »

 

2015-01-30 | Zebrania Wiejskie w Michałowicach II i Michałowicach III

 

Wójt Gminy Michałowice zaprasza mieszkańców na Zebrania Wiejskie Michałowic II i Michałowic III, które odbędą się 8 lutego (niedziela).

 

więcej »

 

2015-01-30 | Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Gminy Michałowice

 

Dnia 26 stycznia 2015r., odbyła się IV Sesja Rady Gminy Michałowice na której zostało podjętych 12 uchwał.

 

więcej »

 

2015-01-27 | Informacja w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 rok

 

Stawki podatku i druki podatkowe obowiązujące w 2015 roku.

 

więcej »

 

2015-01-26 | Zaproszenie na kolędę

 

Grupa Kolędnicza "Herody" zaprasza na kolędę w dniu 1 lutego 2015 roku o godz. 16.00 w budynku Zespołu Szkół w Więcławicach.

 

więcej »

 

2015-01-22 | Konferencja promująca monografię historyczną gminy Michałowice "Pod Krakowem"

 

W dniu 2 lutego 2015 roku o godzinie 17 w budynku Urzędu Gminy Michałowice (II piętro – sala konferencyjna) odbędzie się promocja monografii historycznej gminy Michałowice pt. "Pod Krakowem", autorstwa Krzysztofa Tuni, Jacka Laberscheka i Mateusza Wyżgi.

 

więcej »

 

2015-01-21 | Konsultacje publiczne projektu Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

 

Prosimy mieszkańców gminy Michałowice o wypełnianie wniosków we własnym imieniu i przesyłanie ich na adres mailowy Ministerstwa: konsultacjepbdk@mir.gov.pl do końca stycznia. Wzór wniosku wraz z uzasadnieniem można pobrać ze strony gminy Michałowice.( wniosek dotyczy zarówno inwestycji na drodze S7 od Krakowa do granicy z Województwem Świętokrzyskim jak i budowy Północnej Obwodnicy Krakowa.

 

więcej »

 

2015-01-21 | Otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza Otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

 

więcej »

 

2015-01-16 | Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowanie pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Michałowice.

 

więcej »

 

2015-01-15 | Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Michałowicach

 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Michałowicach.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych mija 2 lutego 2015r.

 

więcej »

 

2015-01-15 | Z kolędą w tle

 

W minioną niedzielę, tj. 11 stycznia, w restauracji „Pod Smokiem” odbyło się spotkanie seniorów z trzech sołectw: Michałowice II, Michałowice III oraz Wilczkowice, w którym udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych.

 

więcej »

 

2015-01-13 | Szkolenie dla rolników-stosowanie środków ochrony roślin

 

Stwowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizują szkolenie dla rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin w dniach 16 oraz 20 lutego 2015r.

 

więcej »

 

2014-12-16 | Konkurs fotograficzny „Zimowe Pejzaże Michałowic”.

 

Urząd Gminy Michałowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konkursie fotograficznym „Zimowe Pejzaże Michałowic”.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w w/w prosimy o przesłanie w terminie do 31 stycznia 2015 r. jednej fotografii przedstawiającej krajobraz naszej Gminy w zimowej odsłonie na adres mailowy jtal@michalowice.malopolska.pl

 

więcej »

 

2014-12-02 | Ankieta dotycząca budowania marki lokalnej Korony Północnego Krakowa

 

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa prowadzi prace nad stworzeniem wspólnej marki lokalnej wyróżniającej obszar LGD Korona Północnego Krakowa (w skład którego wchodzi Gmina Michałowice). W ramach pracy nad marką powstała ankieta która pozwoli sprecyzować oczekiwania i wizje mieszkańców oraz zweryfikować zebrane do tej pory materiały.

 

więcej »

 

2014-11-13 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Michałowice

 

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Michałowice-telefony kontaktowe.

 

więcej »

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl