Dofinansowania do wymiany pieców.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mieszkańcy zobowiązani są do końca 2022 roku wymienić kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych na nowoczesne kotły spełniające wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

W związku z tym Gmina Michałowice prosi wszystkich właścicieli nieruchomości zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do wymiany pieca (którzy nie złożyli jeszcze wniosku) o zgłaszanie swoich danych (imię i nazwisko, adres nieruchomości, telefon) na adres mailowy:


niskaemisja@michalowice.malopolska.pl

lub telefonicznie: 12/388-57-40 wew. 46


Umożliwi to określenie zapotrzebowania na dofinansowanie wymiany pieców i podjęcie przez Urząd starań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.