13°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

16 sierpnia 2022

Zebranie wiejskie w Więcławicach

W dniu 21 sierpnia 2022 r. o godz. 18 w altanie przy remizie odbędzie się zebranie sołeckie. Tematem zebrania będzie podział środków z funduszu sołeckiego na 2023 rok oraz sprawy bieżące.