Wzór druku: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego znajdują się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,m,306053,urzad-stanu-cywilnego.html