Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Gminy Michałowice,
Plac Józefa Piłsudskiego 1,
parter pokój nr 3
tel. 012 388 50 44


Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenie zameldowania lub wymeldowania – (druk do pobrania na dzienniku podawczym). 

2. Dowód osobisty. 

3. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł


Na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Michałowice: 10 85890006 0180 0000 0101 0001


Uwagi: Uzyskanie zaświadczenia zameldowania lub wymeldowania jest bezpłatne, jeśli dokument ten potrzebny jest do przedłożenia m.in. w ZUS, KRUS, Urzędzie Pracy do celów stypendialnych, do celów socjalnych.


Kliknij tutaj, aby przejść do strony zawierającej wzory druków.