Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Michałowice,
Plac Józefa Piłsudskiego 1,
parter pokój nr 4
tel. 012 388 50 03 w. 44


Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
2. Pisemne zgłoszenie prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu
są przedmiotem postępowania tego organu.
3. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).
4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
5. Dowód osobisty współmałżonka gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.


Uwagi:
1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
2. Jeśli zgon nastąpił na terenie miasta Krakowa, należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, przy ul. Lubelskiej 27 lub, jeśli zgon nastąpił na terenie Nowej Huty, należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego na oś. Zgody 2.


Kliknij tutaj, aby przejść do strony zawierającej wzory druków.