Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Michałowice - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej- Budownictwo - I piętro, pokój nr 14, Tel.: 388-57-40 w.24, 33


Wymagane dokumenty:


1.Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego na działce,z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.


2.Szkice elewacji budynku, wraz z wymiarami.


3.Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, dotychczasowej zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno- użytkowymi, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi (dotyczy usług oraz produkcji).


Opłaty:


Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Za wydanie zaświadczenia -17 zł


Podstawa prawna:


1.Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016r., poz. 1827)


2.Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23)


Pobierz formularz.pdf

Pobierz formularz.doc