Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Michałowice - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej- Budownictwo - I piętro, pokój nr 14, Tel.: 388-57-40 w. 24, 33


Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać kopię mapy z aktualnym podziałem geodezyjnym w skali 1:2000 lub jakąkolwiek mapę w skali 1:1000, 1:500 z uwzględnieniem aktualnych podziałów geodezyjnych.


Opłaty:
Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Za wydanie zaświadczenia -17 zł


Podstawa prawna:
1.Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016r., poz. 1827) 

2.Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23)


Pobierz formularz.pdf

Pobierz formularz.doc