Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Michałowice - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej- Budownictwo - I piętro, pokój nr 14, Tel.: 012-388-57-40 w. 24, 33


Wymagane dokumenty: Wniosek powinien zawierać kopię mapy z aktualnym podziałem geodezyjnym w skali 1:2000 lub dowolną mapę w skali 1:1000, 1:500 z uwzględnieniem aktualnych podziałów geodezyjnych.


Uwagi:

Opinia zawiera informację określającą: przeznaczenie terenu, oraz możliwy sposób zabudowy i zagospodarowania terenu.


Opłaty:

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

- za wypis: do 5 stron - 30,00 zł , powyżej 5 stron - 50,00 zł

- za wyrys od każdej strony formatu A4- 20, 00 zł (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4)


Podstawa prawna:

1.Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016r., poz. 1827), 

 2.Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23)


Pobierz formularz.pdf

Pobierz formularz.doc