PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE


Na stronie GEOPORTALU gminy Michałowice można zapoznać się częścią graficzną planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice.

 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Zachód - Uchwała Nr XVIII/100/2016

WRAZ ZE ZMIANAMI:


1.UCHWAŁA KORYGUJĄCA

UCHWAŁA NR XXXIII/244/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 20 kwietnia 2017 r.


2. „PARK AND RIDE”

UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r.


3. „PRZEDSZKOLE”

UCHWAŁA NR XIII/92/2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 16 września 2019 r.- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Północ - Uchwała Nr XVIII/101/2016

WRAZ ZE ZMIANAMI:


1. „AVEX”

UCHWAŁA NR XXIX/188/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 29 grudnia 2016 r.


2.UCHWAŁA KORYGUJĄCA

UCHWAŁA NR XXXIII/245/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 20 kwietnia 2017 r.


3. WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE z dnia 19 września 2019 roku


- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Południe - Uchwała Nr XVIII/102/2016

WRAZ ZE ZMIANAMI:


1.UCHWAŁA KORYGUJĄCA

UCHWAŁA NR XXXIII/246/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 20 kwietnia 2017 r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - obszar I Uchwała Nr XLVI/383/2006


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - obszar Gmina Michałowice Centrum

Uchwała nr XXXVI/283/2021 z dnia 8 lipca 2021r.