Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.)


Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Wójt przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
We wniosku należy podać dane dotyczące nieruchomości, wnioskodawcy, wykonawcy prac – geodeta uprawniony, informacje kto ponosi koszty związane
z postępowaniem.

Specyfika procedury oraz liczne warianty i sytuacje mogące wystąpić w postępowaniu rozgraniczeniowym nie pozwalają na jego pełne i dogłębne opisanie. Konieczna jest konsultacja z geodetą uprawnionym lub kancelarią prawną.