Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że na skutek wygaśnięcia zawartych porozumień – sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Michałowice od dnia 2 października 2001 roku prowadzone są przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Wyrysy i wypisy z rejestru gruntów i budynków dla Gminy Michałowice można uzyskać w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, ul. Przy Moście 1, Tel. 656-57-43, 656-57-44, 656-57-46