10°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

2 sierpnia 2022

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Michałowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 2 sierpnia 2022 roku do dnia 23 sierpnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice https://www.michalowice.malopolska.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiących nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną nr 113/2 o pow. 0,2430 ha, poł. w miejscowości Książniczki, gmina Michałowice, objętą księgą wieczystą numer KR1S/00013664/3 oraz nieruchomość gruntową oznaczoną nr 109 o pow. 0,06 ha, poł. w miejscowości Masłomiąca, gmina Michałowice, objętą księgą wieczystą nr KR1S/00033005/2.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE – do pobrania