0°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

24 listopada 2022

Wnioski o zakup preferencyjny węgla

Urząd Gminy informuje o możliwości złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Michałowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona:

  • osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
  • pod warunkiem, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 roku

Maksymalna ilość zakupu preferencyjnego paliwa stałego to 1,5 tony - cena 2 700,00  zł
(cena za tone 1 800,00 zł.)

Wniosek pdf - pobierz
Wniosek docx - pobierz