Stara Apteka w ZerwanejW Zerwanej tuż przy drodze krajowej nr 7 znajduje się dom mieszkalny z mieszczącą się w nim historyczną apteką. W otoczeniu budynku istnieje ogród, w którym usytuowana jest kaplica z figurą św. Jana Nepomucena.


Dom został wzniesiony w 1917 r. staraniem aptekarza magistra Maksymiliana Jarzębińskiego z przeznaczeniem na mieszkanie i aptekę. Jest to budynek murowany, tynkowany, na rzucie wydłużonego prostokąta, zbudowany w duchu architektury późnego historyzmu, z tendencją do malowniczości. Przejawia się ona w układzie wnętrz i w sposobie kształtowania elewacji. We wschodniej, narożnej partii fasady znajduje się dwuprzęsłowy podcień filarowy o półkolistych arkadach z malowanym napisem “apteka” powyżej. Po przebudowie w 2000 r. budynek od strony ogrodu posiada ganek i narożne dobudówki w rodzaju alkierzy.


Kaplica św. Jana Nepomucena pochodzi z XVIII wieku. Jest to budowla murowana z cegły, tynkowana, na rzucie sześcioboku. Pierwotnie ażurowa struktura z filarami w narożach, w drugim etapie budowy została zamurowana z pięciu stron. W środku znajduje się figura na postumencie z 1744 roku.