Obelisk w Michałowicach-Komora

W miejscu dawnej granicy zaborów austriackiego i rosyjskiego 11 listopada 1936 został umieszczony kamienny obelisk. Znajdujący się na nim napis: „ w tym miejscu, na rozkaz komendanta Józefa Piłsudskiego, Pierwsza Kompania Kadrowa Legionów Polskich 6 sierpnia 1914 roku idąc w bój o honor i wolność ojczyzny, obaliła słupy graniczne byłych państw zaborczych” - świadczy o wydarzeniach, które miały miejsce w Michałowicach latem 1914 roku. Wtedy to 1 kompania kadrowa Wojska Polskiego, pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego "Zbigniewa", złożona z czterech plutonów: Kazimierza Piątka "Herwina", Henryka Paszkowskiego "Kroka", Stanisława Bukackiego „Burhandta” i Jana Kruszewskiego "Kruka", oraz oddział ułanów Władysława Prażmowskiego "Beliny", podniosła sztandar wałki o Wolność, Honor i Suwerenność Narodową, zapoczątkowując epopeję Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej.

W tym miejscu od 1924 do 1939 i znów od 1981 roku rozpoczynał się i wciąż jest podejmowany historyczny marsz Szlakiem Kadrówki.


Panorama 3D Pomnika im. I Kompanii Kadrowej