Kościół w Michałowicach

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w wyniku porozumienia mieszkańców Michałowic, wydzielono grunt pod budowę kościoła i plebanii przyszłej parafii Michałowice. Działania wojenne uniemożliwiły przeprowadzenie inwestycji. Kaplicę, w której tymczasowo odbywały się msze święte, urządzono w jednej z sal remizy OSP.


1 czerwca 1949 roku Kuria Metropolitarna w Krakowie wydaje dekret, w wyniku którego powstaje parafia w Michałowicach p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Obejmuje ona wsie: Michałowice, Zerwaną i część Wilczkowic.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową świątynię odbyła się 9 czerwca 1958 roku. 8 września 1963 roku ówczesny biskup Karol Wojtyła poświęcił kościół w Michałowicach.

Kościół zbudowany w stylu bazylikowym. Wnętrze kościoła zostało uformowane w kształt krzyża. Zewnętrzne ściany są wykonane z białego piaskowca pińczowskiego. Kościół jest nakryty centralnie dużą kopułą, górującą ponad dwiema wieżami w elewacji frontowej. Obok ołtarza głównego wmurowano relikwie św. Stanisława i bł. Wincentego Kadłubka.


Panorama 3D Kościoła pw. NMP Królowej Polski