WYBORY PREZYDENCKIE


Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w czasie, gdy Urząd Gminy Michałowice jest zamknięty dla stron:Zgłoszenia będą przyjmowane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) :

W formie skanu, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ibal@michalowice.malopolska.pl . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się przed urzędem gminy (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy urząd jest zamknięty można uzyskać po numerem telefonu: 575707123.Informację dotyczące wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1725158,...