WYBORY PREZYDENCKIEWybory Prezydenckie 28 czerwca 2020

Informacje dotyczące wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1725158,...