Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                                           INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Michałowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 6,

- Nr 4, w liczbie 6,

- Nr 5, w liczbie 5.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Krakowie II

Wojciech Andrzej Makieła


Informację dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu RP 2019:

https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,m,326444,w...


Ogólnopolska strona internetowa uruchomiona na potrzeby wyborów zawierająca komunikaty i artykuły dotyczące wyborów i wyników głosowania :

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/