NOWE Deklaracje ŚmieCIOWE

Od marca br. w naszym gminny systemie odbioru śmieci nastąpi szereg zmian. Część z nich jest wynikiem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, część wynika z lokalnych uwarunkowań i decyzji podjętych w naszym samorządzie w celu usprawnienia systemu, zwiększenia poziomu segregowania odpadów oraz minimalizowania wzrostu cen.


Ponieważ wprowadzona zostanie możliwość obniżenia opłaty dla osób kompostujących, właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać ze zniżki za kompostowanie będą musieli złożyć nowe deklaracje (na nowych formularzach). Nie ulegną natomiast zmianie indywidualne numery rachunków do wpłat. 
Deklaracje do pobrania:


- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI


- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE


- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELOLOKALOWYMI


- WNIOSEK O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI