1°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Masłomiącej – zakończenie projektu

Świetlica wiejska w Masłomiącej z nowym wyposażeniem dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Michałowice w programie "Małopolskie świetlice wiejskie 2022". Projekt był współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Michałowice.

W ramach projektu do świetlicy wiejskiej w Masłomiącej zakupiono wyposażenie gastronomiczne takiej jak: robot kuchenny, szafa chłodnicza, garnki, patelnie, zastawę stołową, kostkarkę do lodu oraz sprzęt biurowy obejmujący laptop, dyski zewnętrzne, a także program biurowy, graficzny i antywirusowy.

Wartość realizacji zadania to dofinansowanie w kwocie 30 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz 12 999,99 zł wkładu własnego ze środków Gminy Michałowice.
ŚWIETLICA WIEJSKA W LIPNICY DOLNEJ BĘDZIE MIAŁA NOWE WYPOSAŻENIE - Gminny  Dom Kultury w Lipnicy Murowanej


Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź