8°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

6. Event ekologiczny

5 czerwca 2022 r. zorganizowany został przy Placu Piłsudskiego piknik na trawie, który połączył obchody Światowego Dnia Roweru oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Z tej okazji zorganizowany został event dla dzieci i młodzieży, w którym chętnie brali udział również pozostali mieszkańcy Gminy Michałowice poruszający temat niskiej emisji i czystego powietrza. Mnóstwo ciekawych doświadczeń, przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki było okazją do zabawy oraz refleksji nad naszym udziałem w jakości powietrza którym oddychamy.

Event zrealizowany został w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


  

 

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź