8°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

4. Wymiana pieców w gminie Michałowice w latach 2017-2020

Przedstawiamy krótkie podsumowanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza w gminie Michałowice wraz z mapą naniesionych punktów wymienionych kotłów. W latach 2017-2020 wymieniliśmy 266 kotłów na ekologiczne ogrzewanie. Łączna wartość dotacji, które pozyskaliśmy na ten cel w ciągu czterech lat wynosi: 2 468 187,44 zł.

W 2017 r. w gminie Michałowice uruchomione zostały dwa programy dofinansowania wymiany pieców dla mieszkańców.
Pierwszy z programów to „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Michałowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (ZIT), który pozwolił na wymianę 14 kotłów.Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pozwoliła na dofinansowanie drugiego programu - „Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (PONE) w ramach, którego została dokonana wymiana 34 pieców.
Łączna kwota pozyskanych środków w 2017 wyniosła 284 829,41 zł.

W kolejnych latach dofinansowania z funduszy unijnych (RPO) było znacznie większe. W 2018 roku otrzymaliśmy 877 232,39 zł i tym samym wymiany kotłów dokonało 69 mieszkańców, natomiast w roku 2019 pozyskane środki utrzymały się na poziomie 878 605,44 zł co pozwoliło na wymianę 87 pieców na paliwa stałe.

W roku 2020 kwota dofinansowania wyniosła 427 520,20 zł i do końca grudnia środki na wymianę źródła ogrzewania uzyskało 62 mieszkańców.

Przypominamy mieszkańcom, że do końca 2022 r. należy wymienić piece pozaklasowe na piece ekologiczne na gaz lub biomasę, na węgiel lub drewno spełniające wymogi ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących)

Od 1 stycznia 2021 finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych możliwe jest jedynie na kotły na biomasę, (z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji).

Pomoc w pozyskaniu środków na ten cel można uzyskać u ekodoradców w Urzędzie Gminy Michałowice (e-mail: kfra@michalowice.malopolska.pl, tel: 12 388 76 46).

Poniżej przedstawiamy mapę gminy, która graficznie zobrazuje miejsca wymiany „kopciuchów” na nowe źródła ogrzewania.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź