13°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Przekazanie wyposażenia

Gmina Michałowice realizuje projekt „Bezpieczna Gmina Michałowice”, który finansowany jest w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Jednym z elementów zadania jest zakup niezbędnego wyposażenia dla lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich.
12 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Michałowice nastąpiło oficjalne przekazanie przez Wójta Antoniego Rumiana sprzętu, który już w najbliższą niedzielę zostanie wykorzystany podczas festynu w Więcławicach Starych.

Wsparcie otrzymały:
- Koło Gospodyń Wiejskich „Pełne Pasji” w Więcławicach
- Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Stawami” w Masłomiącej
- Koło Gospodyń Wiejskich w Młodziejowicach

Poniżej przedstawiamy fotorelację z wczorajszego wydarzenia. Jednocześnie zapraszamy na niedzielny festyn, podczas którego każde z kół zapewni realizację jednego z obszarów tematycznych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców gminy:
1. Cyberbezpieczeństwo
2. Bezpieczeństwo seniorów;
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Na zdjęciu przedstawicielki KGW w Małomiącej z Panem Wójtem i przekazanym sprzętem  z Fundyuszu Srawiedliwości

Na zdjęciu przedstawicielki KGW w Młodziejowicach z Panem Wójtem i przekazanym sprzętem  z Fundyuszu Srawiedliwości

Na zdjęciu przedstawicielki KGW z Więcławic  z Panem Wójtem i przekazanym sprzętem  z Fundyuszu Srawiedliwości

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź