30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej są skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego).

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy oraz włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia sportowe muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym uczestników.

Główne założenia realizacyjne:

  • harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów;
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
  • przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy;
  • zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży;
  • włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

Gmina Michałowice pozyskała środki finansowe na realizacje projektu Zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FSZdU).

W Gminie Michałowice projekt realizują 3 szkoły podstawowe:

  • Szkoła Podstawowa w Michałowicach;
  • Szkoła Podstawowa w Raciborowicach;
  • Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych.

Całkowity koszt zadania planowany jest na 35 641,82 zł, w tym z pomocy finansowej Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów FSZdU 12 000,00 zł oraz z wkładu finansowego gminy w wysokości 23 641,82 zł.

Termin realizacji projektu to okres od 04.01.2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź