28°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Już Pływam

Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi gminami, realizuje projekt pn. „Już pływam” w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych.  Polega on na zorganizowaniu nauki pływania dla chętnych uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski, nie umiejących pływać lub chcących doskonalić techniki pływackie.

Gmina Michałowice po raz kolejny bierze udział w projekcie  ,,Już pływam”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W Gminie Michałowice projekt realizują 3 szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Michałowicach, Szkoła Podstawowa w Raciborowicach oraz Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych.

Projekt ma na celu zachęcić młode pokolenie do uprawiania sportu i rekreacji poprzez mądre i aktywne spędzanie czasu wolnego po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Całkowity koszt zadania planowany jest na 72 080,00 zł, w tym z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego 20 150,00 zł oraz z wkładu finansowego gminy w wysokości 51 930,00zł.

Termin realizacji projektu to okres od 03 kwietnia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź