ZIT

Porozumienie w sprawie budowy wiaduktu w Batowicach podpisane

Michałowice, 26 czerwca 2017 r.

13 czerwca 2017 r. w siedzibie stowarzyszenia Metropolia Krakowska prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wicestarosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, członek zarządu powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk oraz wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisali uroczyście trójstronną umowę partnerską w sprawie ustalenia realizacji i finansowania projektu pn. „Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości Batowice”.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Przedmiotem umowy pomiędzy Miastem Krakowem, Powiatem Krakowskim a Gminą Zielonki jest realizacja wspólnej inwestycji budowlanej polegającej na budowie nowego wiaduktu pomiędzy skrzyżowaniem ul. Piasta Kołodzieja z ul. Powstańców w Krakowie, a drogą powiatową nr 2156K  w Gminie Zielonki, budowie chodników, ścieżek rowerowych, remoncie zjazdów indywidualnych i publicznych;  przebudowie skrzyżowania ul. Piasta Kołodzieja z ul. Powstańców na rondo turbinowe; budowie nowego ronda Północnego na styku wiaduktu kolejowego i projektowanego łącznika. W zakresie znajduje się także budowa ronda na drodze powiatowej nr 2156K oraz budowa zatok autobusowych. Przebudowie ulegną także ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców oraz droga powiatowa nr 2156K na odcinkach dojazdów do projektowanych rond.

Całkowita wartość projektu to ponad 18,31 mln zł z czego dofinansowanie ze środków funduszy europejskich pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniesie 5,88 mln zł.

W finansowaniu projektu oprócz Miasta Krakowa, Gminy Zielonki, Powiatu Krakowskiego i gminy Kocmyrzów-Luborzyca, weźmie udział również gmina Michałowice, która przekaże na inwestycje 2 mln zł.

Gmina Zielonki jest partnerem wiodącym projektu budowy wiaduktu, a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku.

Dodatkowo Kraków planuje budowę pętli tramwajowej, parkingu P&R oraz stacji kolei aglomeracyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu.

materiały gminy Zielonki