TRASY ROWEROWE

pierwszy etap prac przy budowie odcinka trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice

W ramach pierwszego etapu prac na odcinku Więcławice - skrzyżowanie w Zdzięsławicach wykonano:

  • podbudowę pod trasę rowerowa
  • obrzeże
  • krawężniki
  • pierwszą warstwę wyrównująca nawierzchni asfaltowej na drodze
Budowa trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice wraz z przebudową drogi gminnej Nr 600502K.


Trwa budowa trasy rowerowej na odcinku od miejscowości Więcławice do miejscowości Raciborowice. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonywane są poszerzenia jezdni, jak również rozpoczęto układanie krawężnika na ul. Tatrzańskiej, co skutkuje obecnie zawężeniem pasa ruchu i częściowym zamykaniem odcinków, na których są prowadzone prace. W dalszym etapie prac ul. Tatrzańska będzie całkowicie wyłączona z ruchu, a ruch będzie prowadzony objazdami. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się to oznakowania zastępczego oraz poleceń pracowników budowy kierujących ruchem. Prosimy również o korzystanie
z alternatywnych dróg - objazdów, które ułatwią Państwu komunikację oraz pozwolą na sprawniejsze i szybsze wykonywanie prac. Objazdy będą poprowadzone drogami powiatowymi ulicą Centralną przez miejscowości Pielgrzymowice, następnie przez Wiktorowice do Zastowa i Raciborowic - ul. Jana Długosza. Drugi objazd został wyznaczony drogą gminną od Więcławic ulicą św. Izydora w kierunku Zdzięsławic - ul. Zgody, a następnie ul. Prawda i Wawelska do Raciborowic.

Umowa na „Budowę trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice" podpisana


Michałowice, 9 września 2017 r.

W dniu wczorajszym, Wójt Gminy Michałowice Antoni Rumian podpisał z Firmą Handlowo-Usługową WANTA Piotr Zębol umowę na realizację zadania pn. "Budowa trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice."


Niebawem rozpoczną się prace budowlane wzdłuż drogi gminnej nr 600502K, ulicami Tatrzańska, Prawda, Wawelska. Długość trasy wynosić będzie ok. 3360 m. Początek budowy trasy rowerowej znajduje się w Więcławicach, w okolicy skrzyżowania ulic Wysyłek i Tatrzańska, a koniec w Raciborowicach, w okolicach kościoła. Ścieżka będzie miała szerokość 2 m i zlokalizowana zostanie głównie na poboczu drogi gminnej. W miejscu, gdzie brak jest możliwości realizacji trasy rowerowej na poboczu drogi (Prawda), ruch rowerowy zostanie wyprowadzony na jezdnię drogi gminnej, a pieszym pozostanie do dyspozycji chodnik. Poza realizacją trasy rowerowej planuje się lokalne wykonanie przebrukowań, wykonanie remontu nawierzchni istniejącej jezdni (ul. Tatrzańska), zakrycie i odtworzenie istniejących rowów drogowych oraz przebudowę istniejących zjazdów.


Wartość inwestycji brutto to 4 131 283,48 zł, z czego 1 351 732,96 zł stanowić będzie dofinansowanie pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddzialanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT, Typ projektu C. Ścieżki i infrastruktura rowerowa.


Jeszcze w roku 2017 powinien zostać wykonany odcinek ul. Tatrzańskiej od ul. Wysyłek do ul. Zgody (Zdzięsławice). Termin zakończenia realizacji całości inwestycji ustalony został na lipiec 2018 roku.
Projektowana trasa rowerowa Więcławice – Raciborowice – Kraków

Michałowice, 17 października 2016 r.


Trwa projektowanie systemu tras rowerowych w gminie Michałowice, które będą dofinansowane z funduszy europejskich w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).


Jako pierwsza powstanie trasa Więcławice – Raciborowice – Kraków, wzdłuż ulic Tatrzańska, Prawda, Wawelska, Krajobrazowa. Na odcinku od skrzyżowania ulicy Wysyłek z Tatrzańską w Więcławicach do ulicy Prawda na wysokości skrzyżowania z ul. Krakowiec powstanie 2-metrowej szerokości ścieżka rowerowa po prawej stronie drogi. Zostanie też wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku drogi Więcławice-Prawda.


W centrum Prawdy ze względu na brak miejsca w pasie drogowym, ruch rowerowy zostanie wprowadzony do ruchu ogólnego, natomiast wzdłuż drogi powstanie zawężony chodnik. Najpierw po prawej stronie drogi, jako kontynuacja ścieżki rowerowej. Potem na wysokości sklepu powstanie przejście dla pieszych i chodnik będzie po lewej stronie drogi, by w okolicach ulicy św. Rocha znów przejść na stronę prawą. Od tego miejsca aż do centrum Raciborowic znów będzie budowana ścieżka rowerowa po prawej stronie drogi. Z centrum Raciborowic do ulicy Gustawa Morcinka ruch rowerowy będzie się odbywał w ruchu ogólnym.


Poniżej przedstawiamy koncepcję organizacji ruchu wzdłuż ul. Prawda. Na początku i końcu ścieżki rowerowej (okolice ul. Krakowiec i św. Rocha) powstaną wyniesione powierzchnie, które z jednej strony bezpiecznie wprowadzą rowerzystów w ruch ogólny, a z drugiej skutecznie ograniczą prędkość w centrum Prawdy.


Prace budowlane powinny rozpocząć się w połowie roku 2017.


Druga trasa rowerowa planowana jest na odcinku Michałowice - Młodziejowice - Książniczki - Kończyce - Raciborowice - Kraków.


Koncepcja organizacji ruchu (pdf)