Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia


Gmina Michałowice podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Michałowicach.

Zakres inwestycji będzie obejmował roboty zewnętrzne:

  • wykonanie docieplenia ścian budynku wraz z tynkiem zewnętrznym
  • wymiana okien i drzwi zewnętrznych i wymiana parapetów,
  • izolacja fundamentów,
  • ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego

oraz roboty instalacyjne:

  • wymiana kotła na gaz

Dofinansowanie wyniesie 252 293,93 zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie: 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej ZIT. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę planowanej na 2019 rok inwestycji.