Termomodernizacja

Zakończono prace termomodernizacyjne prowadzone w Domu Rolnika w Zdzięsławicach. W ramach inwestycji poprawiono efektywność energetyczną budynku poprzez: wykonanie docieplenia ścian budynku wraz z tynkiem zewnętrznym, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, izolację fundamentów oraz budowę instalacji co wraz z kotłem na gaz.

Wykonanie inwestycji zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie: 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej ZIT31 lipca 2017 roku podpisano umowę na realizację projektu „Termomodernizacja Domu Rolnika w Zdzięsławicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie: 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej ZIT

W ramach projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane obejmujące wykonanie docieplenia ścian budynku, stropu nad ostatnią kondygnacją, dachu klatki schodowej i wyjścia na strych wraz z wykonaniem tynku zewnętrznego, wymiana drzwi i okien, zabezpieczenie fundamentów oraz budowa instalacji co z kotłownią gazową.

Wartość dofinansowania to 74 999,97