Rusza budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Rusza budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace obejmujące budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Michałowice. Punkt powstanie w Książniczkach, przy ul. Tadeusza Strumiłły. Zasadniczym przedmiotem projektu jest budowa nowego, kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z rampą wyładowczą, wagą oraz pomieszczeniami magazynowo-warsztatowymi wraz z wyposażeniem, z którego będą korzystać mieszkańcy Gminy Michałowice.


Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

- uporządkowanie terenu i przygotowanie terenu pod rampę najazdową i pozostałe nawierzchnie oraz terenu pod kontenery,

- montaż i budowę rampy najazdowej. PSZOK w konstrukcji rampowej będzie służyć do dogodnego rozładunku odpadów selektywnie zbieranych przywożonych pojazdami osobowymi, w tym z przyczepką lub dostawczymi.

- wyznaczenie i utwardzenie tras przejazdowych,

- wyznaczenie i utwardzenie miejsc postojowych i parkingowych,

- instalację legalizowanej wagi o odpowiednim tonażu,

- zagospodarowanie powierzchni pod rampą z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe: odpadów, rzeczy używanych niestanowiących odpadów oraz naprawianych rzeczy oraz miejsca parkingowe i pomieszczenia warsztatowe. Warsztat zostanie wyposażony w sprzęt do prowadzenia napraw przynoszonych przedmiotów oraz w regały, na których będą eksponowane przyniesione oraz naprawione przedmioty.


Działaniem uzupełniającym będzie prowadzona w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Michałowice kampania edukacyjna, która wzmocni postawy proekologiczne najmłodszych mieszkańców gminy.