Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice – I etap za nami

W czerwcu bieżącego roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził kontrolę projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice” realizowanego w latach 2017-2019 i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego; Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT. W ramach projektu dofinansowano wymianę 130 nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, zastępujące je piecami na gaz (117) lub biomasę (13). Wartość projektu wyniosła 1 694 917,62 zł


Kontrola przebiegła prawidłowo, tym samym dziękujemy mieszkańcom za współpracę.

Jednocześnie przypominamy wszystkim, którzy skorzystali z dofinansowania, iż na podstawie § 5 umowy o dofinasowanie wymiany systemu ogrzewania Inwestor ma obowiązek poddania kontroli wykonanej inwestycji zarówno w toku jej realizacji jak
i po jej zakończeniu – w okresie trwałości. W poszczególnych sołectwach gminy ilość wymiany kotłów kształtowała się następująco:


   

I etap wymiany kotłów w gminie Michałowice - 130 sztuk


Realizacja projektu oprócz dofinansowania wymiany źródła ciepła obejmowała również szereg działań edukacyjnych o charakterze proekologicznym. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych.WERSJA Z NAPISAMIWERSJA Z AUDIODESKRYPCJĄ